Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939 – MGP

Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939

Ševčík, V. – Manoušková, Z., 2006 

Kniha reflektuje v základních údajích u příležitosti 125. výročí narození malíře Rudolfa Vejrycha dílčí údobí vývoje jeho malířské tvorby s odkazem na bohatý katalog s barevnými obrázky. 

Vydalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži za přispění Muzea Prostějovska v Prostějově, Městské galerie v Litomyšli, Oblastního muzea v Děčíně a rodiny Rudolfa Vejrycha.

Rozsah: 71 stran. ISBN 80-85945-47-9.

Cena 150 Kč.