Mark Ther: V hedvábí – MGP

Mark Ther: V hedvábí

10. 8. – 22. 10. 2023

kurátor výstavy: Mira Macík

Výstava „V hedvábí“ se zabývá reinterpretací výtvarné sbírky muzea autorským pohledem umělce Marka Thera. Téma výstavy souvisí s autorovým zájmem o historii daného místa, v tomto případě města Prostějova. Tu pak divákovi předkládá ve formě nové a nečekané situace. Mezi umělecká díla ze sbírek vkládá vlastní díla a další artefakty. Pracuje s tabu tématy, avšak ne proto, aby šokoval, ale aby zprostředkoval nový pohled a přivedl diváka k přehodnocování dosud zažitých stereotypů.
Mark Ther je kreslířem, tvůrcem videí a scénografických instalací. Je absolventem Akademie výtvarných umění v Praze, kde studoval u Vladimíra Skrepla a Michaela Bielického. Stipendijní pobyt absolvoval na Copper Union v New Yorku a v roce 2008 vystavoval v Galerii hlavního města Prahy.

Mira Macík