Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.) – MGP

Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.)

Kokojanová, M. ed., 1996 

Sborník ze stejnojmenné konference konané v Prostějově r. 1995. Předmětem jednání historiků z ČR, Rakouska, Slovenska, Polska a Německa se stala města, jež na počátku novověku zaujala společensky i hospodářsky pozoruhodnou roli hlavního sídla významného feudála. Prostějov se do této kategorie řadil od konce 15. do poč. 17. století.

Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 558 stran.

Cena 50 Kč