Pan prezident Masaryk v Prostějově – MGP

Pan prezident Masaryk v Prostějově

kat. č.: LP 41-12, inv. č.: 32 835, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Literární památky

Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) měl vždy blízký vztah k Prostějovu. Jako první československý prezident navštívil naše město v rámci svých prezidentských cest dvakrát. Poprvé 18. září 1921, podruhé 16. června 1929. Při druhém příjezdu byl slavnostně uvítán starostou Vilémem Otáhalem společně s dalšími zástupci města a spolků před budovou radnice. Doprovázeli jej představitelé vlády, syn Jan či dcery Alice nebo Olga, zástupci tisku, fotografové nebo filmový štáb. Samotná návštěva netrvala příliš dlouho, obvykle byla spojena s krátkými proslovy zástupců města, ale i samotného prezidenta. Masaryk pozdravil za velikého jásotu několik tisíc přítomných občanů, zapsal se do pamětní knihy a po setkání s městskými úředníky se rozloučil a odjel. Cesty po vybraných městech trvaly několik dní a byly pečlivě připraveny jak Kanceláří prezidenta republiky, tak obecními samosprávami.Vzpomínkou na prezidentovu návštěvu se obvykle staly odhalené pamětní desky, pomníky, Masarykovy ulice nebo tisky. Jeden takový tisk vydaný Antonínem Robotkou upomíná na Masarykovu druhou návštěvu v Prostějově. Grafikou budovy nové radnice jej doplnilBohumír Čáp a tisk zajistila místní knihtiskárna V. Horáka v počtu tři sta číslovaných výtisků. Upomínkový tisk obsahuje třináct číslovaných stran s úvodními slovy osmi vybraných nejenom politických osobností a je volně vložen v zelených papírových deskách.

Filip Gregor

Kniha Pan president Republiky T. G. Masaryk v Prostějově 16. června 1929, Prostějov, Antonín Robotka, 1929 [Bohumír Čáp].