Pohár borců – MGP

Pohár borců

inv. č. 43607, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická

Nepříliš dlouhá, ale bohatá historie židovské tělo-výchovy v Prostějově počíná založením Židovského tělocvičného spolku pro Prostějov a okolí v únoru 1903.
Jeho členové každoročně organizovali veřejná cvičení, cykly přednášek a různé kurzy. V květnu 1919 se klubovní jméno změnilo na Židovsky sportovní a tělocvičný spolek Makabi Prostějov. Židovští sportovci provozovali běžná cvičení a cvičení na nářadí, pěstovali házenou, tenis, lehkou atletiku, stolní tenis, lyžování, lední hokej, šerm a šachy. K nej úspěšnějším patřil fotbalový oddíl, vedený trenérem Oskarem Fischerem-Lustigem (1890-1944). Roku 1929 přivedl své mužstvo k mistrovskému titulu Židovského fotbalového svazu ČSR.
Oslavy patnáctiletého výročí trvání Makabi v roce 1935 zahájila slavnostní valná hromada, která se konala 22. června. Zúčastnili se zástupci všech židovských sportovních klubů v republice, delegáti československého sportu a význačných místních korporací. Druhého dne probíhalo lehkoatletické mistrovství východomoravské župy za účasti asi čtyřiceti sportovců. Prostějovští závodníci se umístili na předních místech v několika disciplínách.
K nejvýznamnějším událostem z historie Makabi Prostějov patřilo slavnostní otevření nového stadionu v Kostelecké ulici 1. září 1935. Při této příležitosti se konal moravský župní slet Makabi a byl vydán slavnostní list Hamakabi. Hřiště Makabi mělo rozlohu 14 740 m, patřily k němu šatny a domek správce hřiště. V areálu se dokonce nacházel dětský bazén.
Jelikož místní noviny sportovní klání židovských borců roku 1935 téměř ignorovaly, jsou informace listu Hamakabi, pražských Židovských zpráv, pohár (a taktéž dochovaná plaketa) jedinými hmotnými dokumenty o konání této sportovní akce v Prostějově. Postříbřený putovní pohár na nožce s podstavou a s poklopem, na němž se původně tyčila dnes ztracená postava atleta, zdobí pod horním okrajem tlačený listový dekor. Na přední straně nese pohár kaligrafický nápis v šesti řádcích:

„Lehkoatlmistrovství / župy východomor. / putovní pohár / věnuje / Makabi Prostějov / 23. VI. 1935“, na zadní straně je jednořádkové označení: „1935 Ž. S. K. MAKABI PROSTĚJOV“.

Jakub Huška