„Popsané kameny“ – MGP

„Popsané kameny“

Inv. č. 190471, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Paleozoologie

Z unikátního a navíc z jediného naleziště silurských hornin na Moravě v Repešském žlebu uStínavy pocházejí nejstarší zkameněliny Prostějovska, kterými jsou dávno vyhynulí graptoliti.Patří k nejpodivuhodnějším mořským živočichům, kteří v minulosti žili na naší planetě. Pro období siluru jsou cennými vůdčími zkamenělinami. Velmi důležití jsou také z evolučního hlediska. Graptoliti žili v malých, navzájem spojených miskovitých nebo trubkovitých komůrkách. Ochranu a stabilitu celé kolonie zajišťovala podpůrná chitinózní kostra. Některé kolonie žily přisedle nebo byly unášeny mořskými proudy. Kostry graptolitů zůstalyuchovány v horninách v podobě lesklých jemných zubatých čar a spirál, které vypadají jako nakreslené tužkou. Proto je výstižné pojmenování, které vzniklo spojením řeckých slovgraptos a lithos, což znamená „popsaný kámen“. 

Vladimíra Jašková

Graptolit Colonograptus deubeli v jílové břidlici, silur, Stínava, Repešský žleb