Předměty z objektu charakteru megalitu z Brodku u Prostějova – MGP

Předměty z objektu charakteru megalitu z Brodku u Prostějova

inv. č. 287089-287213, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Archeologická

Na jaře 2015 se při stavbě kruhové křižovatky v katastru Brodku u Prostějova podařilo odkrýt geometricky rozmístěné kruhové a obdélné jámy, které byly interpretovány jako svatyně. Osmnáct kruhových jam, ve směru východ – západ, sloužilo pro ukotvení sloupů a čtyři obdélné jámy mohly symbolizovat hroby. V obdélných jámách se podařilo objevit bohatě zdobené keramické nádoby ve tvaru zvoncovitých pohárů, kamenné nátepní destičky, korálky z jantaru a kosti, ozdoby ze stříbra a zlata nebo kolekci kamenných nástrojů řemeslníka či petrifikované zbytky textilie. Jámy byly pravděpodobně jen hroby symbolické. Dle typických keramických nádob celý soubor řadíme do pozdní doby kamenné, kultury se zvoncovitými poháry, tzn. 2800–2200 př. n. l. Pravděpodobně se jedná o promyšlenou socio-kultovní architekturu odrážející tehdejší znalost geometrie a snad i astronomie. Stavba byla možná využívaná pro sledování pohybu nebeských těles. Tento typ objektu pravděpodobně navazuje na starší středoevropské rondely a stavby typu henge ze západní Evropy a britských ostrovů.

Blanka Veselá