Předmostí – MGP

Předmostí

APSM, sv. 11. 
Svoboda, J. A., 2006 


Lokalita lovců mamutů na předměstí Přerova, popis jednotlivých archeologických situací a jejich dějiny výzkumu, dále nastínění paleolitického života, ukázka pracovních nástrojů a umění.

Rozsah 55 stran textu, 31 čb. a barevných obrázků.

Anglické resumé. 2. přepracované vydání.

Cena: 50 Kč