Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu – MGP

Příběh železa aneb železo v přírodě, dějinách a experimentu

17. 2.–3. 9. 2023

Výstava mapuje historii výroby a zpracování železa. Geologická část pojednává o minerálech železa, typech železných rud a jejich zpracování v České republice i v Evropě. Archeologická část prezentuje nálezy železných předmětů od nejstarších výrobků ze starší doby železné, přes početné nálezy doby laténské a velkomoravské. Na výstavě bude představena řada unikátních exemplářů z různých lokalit.
Výstava je zapůjčená z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

foto: M. Barák, Experimentální tavba železné rudy