Ragen. Tragédie o pěti jednáních – MGP

Ragen. Tragédie o pěti jednáních

kat. č. LP 300/8, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Literární památky

Ragen, je první dramatické dílo prostějovského rodáka židovského původu Maxe Zweiga. Spis, který pojednává o pomstě hlavního hrdiny Ragena za smrt svého otce, je cenný z mnoha důvodů. Zweig si ho vydal na vlastní náklady roku 1925 v nakladatelství Oesterheld & Co. Verlag Berlin v malém nákladu, aby dokázal svému otci, že je schopen se uživit jako dramatik, i přesto, že mohl vykonávat dobře placenou advokátní praxi. Na titulní stránce najdeme věnování pro Zweigovu budoucí ženu Margaretu Löhr (roz. Bauer), s níž se seznámil v roce 1921 v Berlíně, a kterou si vzal v roce 1932. Nazývá ji Grétkou a děkuji jí za přátelství. Tento spis měla Margareta Zweigová uložený ve své knihovně na viditelném místě v domě na ulici Vápenice 23 Prostějov, kde bydlela od 30. let se svým mužem Maxem. Po její smrti v roce 1988 získala spis Anna Žáková, která ho v roce 2021 věnovala prostějovskému muzeu. Sbírka Maxe Zweiga, která obsahuje z větší části korespondenci, se tím tak rozšířila o unikátní sbírkový předmět literárního charakteru.

Filip Gregor