Restaurování

Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic

Muzeum a galerie v Prostějově v letošním roce odstartovalo pilotní projekt restaurování předmětů z vlastních sbírek. Od února do dubna 2023 se mohli návštěvníci seznámit s příběhem restaurování hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic. Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného rokem 1832 je železná schránka s olejomalbou neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladistvých v 19. století. Na výstavě byl prezentován postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.

Více informací a celý postup restaurování najdete zde


Veduta Prostějova (Hofferiana)

Perokresba, ruční papír 38 x 78 cm

Původně součást tzv. Hofferian – souboru dobových vedut, obrazů, plánů a aktového materiálu k dějinám moravských měst obsaženém pod signaturou A 260 ve sbírce Archivu města Brna V 3 Knihovna Mitrovského 1400-1890 (karta Národního archivního dědictví č. 326202010/1050), shromážděné ve 30. a 40. letech 18. století Dismasem Josefem Ignácem rytířem z Hofferu. Celá sbírka Knihovna Mitrovského, včetně tzv. Hofferian, byla zakoupena městem Brnem dne 3. 9. 1901 od Franze a Friedricha svobodných pánů von Klein z panství Loučná nad Desnou za 12 000 rakouských korun pro městský archiv.

V roce 1942 byla na příkaz nacistického komisaře Oskara Judexe, pověřeného vedením Magistrátu zemského hlavního města Brna, zaslána do Archivu a muzea v Prostějově jako dar.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Další informace najdete zde