Restaurování

10. 2.–23. 4. 2023

Restaurování

Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic

Muzeum a galerie v Prostějově startuje v letošním roce pilotní projekt restaurování předmětů z vlastních sbírek. Od února až do dubna 2023 se budou moci návštěvníci seznámit s příběhem restaurování hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic. Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného rokem 1832 je železná schránka s olejomalbou neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladistvých v 19. století. Na výstavě bude prezentován postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.