Restaurování – MGP

Restaurování

Cesta Krista na Kalvárii, i.č. 2610, katalogové číslo Oa 387, sbírka Výtvarné umění, podsbírka Obrazy, autor: Neznámý, rozměr: 90×143,5 cm, datace: druhá polovina 18. století, technika: olejomalba na hrubém plátně.

Cesta na Kalvárii

Druhý ročník projektu restaurování předmětů z vlastních sbírek představil veřejnosti od února do června 2024 obraz Cesta na Kalvárii od anonymního lidového malíře. Svým rukopisem malba na plátně připomíná lidové tvůrce podmaleb na skle, jimiž byla výstava doplněna. Dílo z druhé poloviny až konce 18. století zobrazuje poslední hodiny Ježíše Krista jdoucího v procesí z Jeruzaléma na horu Kalvárii, kde byl ukřižován. Na výstavě byl prezentován postup restaurování, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury ČR.

INFOPRŮVODCE:

Panel č. 1 / č. 2 / č. 3. / č. 4

Rentgenový snímek obrazu

Videozáznam

Kříž Kateřiny Breslové ze Smržic

Muzeum a galerie v Prostějově v letošním roce odstartovalo pilotní projekt restaurování předmětů z vlastních sbírek. Od února do dubna 2023 se mohli návštěvníci seznámit s příběhem restaurování hřbitovního kříže Kateřiny Breslové ze Smržic. Součástí ojediněle dochovaného kříže datovaného rokem 1832 je železná schránka s olejomalbou neznámého regionálního malíře. Vyobrazení zemřelé asi třináctileté dívky v lidovém kroji, která se modlí u paty kříže, upomíná na jednu z rodinných tragédií souvisejících s předčasným umíráním dětí a mladistvých v 19. století. Na výstavě byl prezentován postup restaurátorského zásahu, který se uskutečnil z dotací v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví.

Více informací a celý postup restaurování najdete zde


Veduta Prostějova (Hofferiana)

Perokresba, ruční papír 38 x 78 cm

Původně součást tzv. Hofferian – souboru dobových vedut, obrazů, plánů a aktového materiálu k dějinám moravských měst obsaženém pod signaturou A 260 ve sbírce Archivu města Brna V 3 Knihovna Mitrovského 1400-1890 (karta Národního archivního dědictví č. 326202010/1050), shromážděné ve 30. a 40. letech 18. století Dismasem Josefem Ignácem rytířem z Hofferu. Celá sbírka Knihovna Mitrovského, včetně tzv. Hofferian, byla zakoupena městem Brnem dne 3. 9. 1901 od Franze a Friedricha svobodných pánů von Klein z panství Loučná nad Desnou za 12 000 rakouských korun pro městský archiv.

V roce 1942 byla na příkaz nacistického komisaře Oskara Judexe, pověřeného vedením Magistrátu zemského hlavního města Brna, zaslána do Archivu a muzea v Prostějově jako dar.

(pro zvětšení klikněte na obrázek)

Další informace najdete zde