Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta).  – MGP

Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). 

Pospíšil, Z., 2005 

Kniha překládá výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného předně od 70. do 90. let 20. století badatelskými týmy v Praze a Nitře. Sociosémiotika postihuje při interpretaci uměleckého díla na základě jeho znakové struktury nejen jeho význam, ale zabývá se také sociální podmíněností znakového významu, a proměnou interpretace těchto znakových významů ve společenském vědomí v kontextu změny doby. 

Vydalo Nakladatelství František Šalé – ALBERT ve spolupráci s Muzeem Prostějovska v Prostějově.

Rozsah 228 stran. ISBN 80-86276-19-8.

Cena 190 Kč