Střelecký terč Athéna a Prostějov – MGP

Střelecký terč Athéna a Prostějov

inv. č. 4292, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická

Motiv, který na střeleckém terči vidíme, působí vznešeně a pro Prostějov velmi příznivě. Vždyť na něj dohlíží samotná bohyně moudrosti Athéna. Veduta Prostějova je pohledem na město ze severovýchodu. Bohyně Athéna má stylizovaný antický oděv. Protože byla také bohyně spravedlivé války, má na sobě koženou zbroj a přílbici s plastikou sovy a červeným chocholem.

Vnější opis terče (překlad z latiny)
– horní část: Kdybych uměl zpívat, jak zpíval mantovský rodák [míněn římský klasik Publius Vergilius Maro], určitě bych lépe vyzpíval: Ať žije František II.
– dolní část: Tak Antonín slibuje, ať již žijí a jsou věrni Bohu, vynikající občané v Prostějově narození. Obsahuje také chronogram, ze kterého můžeme vyčíst letopočet 799 (míněno 1799).

Terč nechal zhotovit hrabě Maria Anton Franz Seraphinus Philipp Stanislaus episcopus Valentin Vetter z Lilie ku příležitosti pořádání střelecké slavnosti v Prostějově, kterou spojil s oslavou jmenin císaře Františka II. Slavnost byla pořádána v antickém duchu a hrabě tam získal titul krále střelců.

Václav Horák

Střelecký terč čtvercový ve formě emblému s vedutou města Prostějova.