Kresba Jiřího Wolkera ze studií na reálném gymnáziu v Prostějově – MGP

Kresba Jiřího Wolkera ze studií na reálném gymnáziu v Prostějově

kat. č. KR 14, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Literární památky

Jiří Wolker, prostějovský rodák, který zemřel příliš mladý, byl nejenom nadějným autorem básní a pohádek, ale také vynikal ve výtvarné tvorbě. Známé jsou především jeho práce, které vytvořil během svých prázdninových pobytů na skautských táborech u Lipnice v roce 1916, a které byly uveřejněny v knize s názvem Táborový deník mladého skauta. Jeho rané práce ale doposud nikde nebyly publikovány a veřejnosti jsou tudíž neznámé. Vybraná ukázka představuje zátiší s dřevěným zeleným pouzdrem na psací potřeby, černým štětcem a skleněnou nádobou s víčkem. Jiří obrázek nakreslil v hodině výtvarné výchovy dne 3. prosince 1912, coby žák třídy II. B nynějšího gymnázia Jiřího Wolkera v Prostějově. Zda při kreslení například přemýšlel nad kompozicí nějaké hudební skladby nebo básně se dnes již nedozvíme. Jisté však je, že se ve výtvarné tvorbě zdokonaloval a v pozdějších letech se dokonce pustil i do portrétní tvorby.

Filip Gregor