Wolkerův rok 1924 – 2024 – MGP

Wolkerův rok 1924 – 2024

Programová nabídka akcí spojených s výročím 100 let od úmrtí Jiřího Wolkera

WOLKEROVY LÁSKY: Michal Zajaček, Miloš Karásek – Hlavní budova MGP: 2. 2 – 26. 5. 2024 výstava fotografií

RE-WOLKER: Luděk Bárta, Miloš Karásek – Hlavní budova MGP: 2. 2 – 26. 5. 2024 plakátový cyklus, bronzové plastiky, asambláže

#JIRIWOLKER: nová stálá expozice MGP – Hlavní budova MGP výstava, digitální technologie

FENOMÉN WOLKERŮV PROSTĚJOV: – Kulturní klub DUHA: 16. 5. – 15. 9. 2024 přehlídka poezie

MUZEJNÍ NOC VE ZNAMENÍ JIŘÍHO WOLKERA: – Hlavní budova MGP: 24. 5. 2024 od 15h