Žraločí zub – MGP

Žraločí zub

Hostínek, H.: Věstník Klubu přírodovědeckého, 1903

sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Paleozoologická

V muzejní geologické expozici se nachází žraločí zub, jehož příběh začal v daleké minulosti. Na svých toulkách po geologických a archeologických lokalitách Prostějovska jej nalezl v písčitých vápencích za Brodkem zdejší poštmistr Hynek Hostínek (1861–1909). Jeho zájem o přírodní vědy, a především geologii vedl k tomu, že sbíral zkameněliny přesliček a plavuní z prvohorních drob, které se vyskytují právě v okolí Brodku u Prostějova. Tato sbírka se později dostala do prostějovského muzea. Hostínkův ojedinělý nález žraločího zubu velice zaujal profesora Václava Spitznera, předsedu slavného Klubu přírodovědeckého v Prostějově. V roce 1903 o něm krátce referoval ve Věstníku klubu a připojil i fotografii vzácného nálezu.
Zub patřil nebezpečnému predátorovi, který před 15 miliony let v mladších třetihorách proplouval mořem, rozlévajícím se na území dnešní Moravy. Carcharocles megalodon – tak nazvali paleontologové žraloka, který byl postrachem tehdejších moří. V minulosti byli žraloci patřící mezi paryby evolučně velmi úspěšní – své předky mají již ve starších prvohorách. Měli chrupavčitou kostru, která se nemohla zachovat jako zkamenělina, a proto jediným svědectvím o jejich existenci na Moravě jsou jejich zuby.

Vladimíra Jašková