Restaurování

Nabídka MGP pro galerie, muzea, kostely a další instituce v České republice: restaurování zlacení umělecko-řemeslných děl ze dřeva. 

Od 1. 6. 2022 poskytujeme možnost restaurování zlacení obrazových a zrcadlových rámů, hodin, pozlaceného nábytku a sakrálního mobiliáře za smluvní ceny. 

Restaurátorské práce provádí Ing. Bc. Kateřina Předínská, restaurátorka s licencí MKČR k obnově kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, v rozsahu restaurování uměleckořemeslných povrchových úprav na nefigurálních dílech ze dřeva – zlacení.

Kontakt: kpredinska@muzeumpv.cz, 604 540 558.