TVOŘIVÁ DÍLNA VITRÁŽÍ – MGP

TVOŘIVÁ DÍLNA VITRÁŽÍ


délka programu: 60 minut
cílová skupina: 1. a 2. stupeň ZŠ, školní družiny, SŠ
do 3. 9. 2023
Technika vitráže je známá už od antiky, přetrvala přes středověk až do současné doby a patří mezi oblíbené výtvarné techniky akademického malíře
Jana Jemelky. V úvodu tvořivé dílny si přiblížíme historii tvorby vitráží a možných způsobech jejich provedení. Poté už se budeme zabývat samotným
tvořením vitrážové dekorace, kterou si také i odneseme domů.

cena programu: 60 Kč / žák, doprovod zdarma