Přednáška: Zatočit středověkým kolem osudu – MGP

Přednáška: Zatočit středověkým kolem osudu

Olomoucká kniha věšteb z Vlastivědného muzea v Olomouc

Ve čtvrtek 20. října v 16:00 hodin se v Muzeu a galerii v Prostějově uskuteční přednáška s názvem Zatočit středověkým kolem osudu. Olomoucká kniha věšteb z Vlastivědného muzea v Olomouci. Mgr. Jiří Černý, PhD. nabídne rozbor textové a obrazové složky na pozadí dobové produkce.
Vlastivědné muzeum v Olomouci vlastní jedinečný a bohatě iluminovaný rukopis, který nese poněkud záhadný název Olomoucká kniha věšteb. Cílem přednášky je osvětlit, jaký typ knih se pod tímto mysteriózním pojmenováním skrývá. Výklad se zaměří na to, jak tyto knihy fungovaly a jak se asi četly. Rozebere, proč byly knihy věšteb ve středověku oblíbené, co na nich fascinovalo dobové publikum a jak na jejich opisování i vydávání tiskem reagovala církev. Na konkrétním příkladu z Olomouce si ukážeme, jaké součásti měla správná kniha věšteb obsahovat, a zařadíme její nádherné iluminace do dobového i geografického kontextu.