Stálé expozice – MGP

Rubrika: Stálé expozice

Home / Stálé expozice
Literární památky/#JIRIWOLKER

Literární památky/#JIRIWOLKER

Jiří Wolker svými básněmi, ale i způsobem života zanechal po sobě výraznou stopu. Žil v době plné politických, kulturních a sociálních změn, na které ve své poezii přímo nebo nepřímo reagoval. Nová expozice představuje básníka jako mladého člověka, který měl své cíle, přání a touhy, které nestihl všechny naplnit. Formou časové osy nás seznámí samotný...

21. 3. 202421. 3. 2024
Archeologie / Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska

Archeologie / Za tajemstvím střepu – pravěké dějiny Prostějovska

Expozice o pravěkých dějinách Prostějovska umožní návštěvníkům vstřebávat informace zrakem, hmatem i vlastní aktivní činností. V části expozice věnované nejstarším dějinám Prostějovska jsou představeny významné lokality od starší doby kamenné – paleolitu až do doby hradištní. Originály nálezů ze sbírek muzea jsou doplněny vysvětlujícími texty a bohatými fotografickými přílohami. Všem zájemcům o nejstarší dějiny našeho...

15. 3. 202229. 8. 2022
Geologie / Kámen mluví

Geologie / Kámen mluví

Geologické lokality Prostějovska nabízejí jedinečnou možnost projít se časem a prostorem od dob před více než 500 miliony let až po současnost. Expozice „Kámen mluví – geologie Prostějovska“ představuje nejzajímavější místa na geologické mapě našeho regionu. Z muzejní geologické sbírky byly vybrány nejcennější kolekce hornin, nerostů a zkamenělin, často z dnes již zaniklých lomů, pískoven a cihelen....

15. 3. 202221. 12. 2022
Historie / V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství

Historie / V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství

Prostějovsko za časů poddanství od poloviny 14. do poloviny 19. století První část expozice chronologicky vymezují vládnoucí rody − páni z Kravař, Pernštejna a Lichtenštejna. Další celky tvoří Třicetiletá válka na Prostějovsku, Krutý a strašný oheň prostějovský 1697, model Prostějov v hradbách inspirovaný vedutou města a okolí z roku 1728 a Klášter, kostel, nemocnice a...

15. 3. 202229. 8. 2022
Národopis – hanácká světnice

Národopis – hanácká světnice

Expozice národopisu ukazuje návštěvníkům interiér obydlí na hanáckém venkově v polovině 19. století. Představuje hanáckou světnici, která byla základní obytnou místností lidového domu na Hané a sloužila jako kuchyně, jídelna, obývací místnost a ložnice pro početnou hospodářovu rodinu.  Naším cílem je předvést návštěvníkům zajímavé artefakty z národopisného fondu muzea a jejich prostřednictvím ukázat na způsob...

15. 3. 202229. 4. 2022