Dějiny země zapsané v kameni

Dějiny země zapsané v kameni

Délka programu je 45-90 minut (dle domluvy), je určen pro žáky základních škol, případně středních škol. Během programu si povíme o tom, jak vznikla naše Země. Co se na planetě dělo ještě před tím, než na zemský povrch vůbec vkročila lidská noha. Vysvětlíme si základní geologické pojmy. Následně se zaměříme na geologii prostějovského regionu, na které si názorně ukážeme, s čím vším se v souvislosti s geologií můžeme setkat. Vše bude doplněno interaktivními prvky, kde si účastníci programu ověří v praxi, jak moc si předané poznatky osvojili. Například si zkusí rozpoznat, jak se liší vyvřelá hornina od přeměněné, či usazené, jak vznikají zkameněliny, nebo se obeznámí s druhy minerálů.    
RVP – Člověk a jeho svět, Člověk a příroda, Člověk a svět práce 

Cena programu je 30 Kč za žáka.