JIŘÍ WOLKER – MGP

JIŘÍ WOLKER

V roce 2024 si připomínáme 100 let od úmrtí básníka Jiřího Wolkera (29. 3. 1900 – 3. 1. 2024). MGP jako správce básníkovy pozůstalosti k tomuto výročí připravilo několik edukačních programů.

JIŘÍ WOLKER PRO MALÉ, MENŠÍ I NEJMENŠÍ

Délka programu: cca 60 minut

Cílová skupina: 3.–5. ročník ZŠ, školní družiny

Cena programu: 50 Kč / žák, doprovod zdarma

Poezie není jen pro dospělé čtenáře, ale i pro ty dětské! Dokonce i sám Wolker začal tvořit už ve velmi mladém věku. V tomto edukačním programu se naučíme něco málo ze základů poezie, ale především si je vyzkoušíme v praxi. Ukážeme si tak základní typy rýmů, přečteme si spoustu básní a v závěru se pokusíme i vybranou báseň ilustrovat. Součástí budou i pracovní listy.

#JIRIWOLKER

Délka programu: 60-90 minut

Cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Cena programu: 50 Kč / žák, doprovod zdarma

Nová expozice Jiřího Wolkera se snaží ukázat jeho tvorbu v novém světle a tento záměr má i edukační program. Jedna jeho část je věnována Wolkerovu životu se snahou přiblížit tuto osobnost dnešním žákům za pomoci dobových fotografií a dokumentů. Druhá část zprostředkovává možnost stát se samotným autorem a vyzkoušet si schopnost imaginace a kreativity s použitím umělé inteligence. Žáci rovněž budou moci pod QR kódy objevit další zajímavosti, a dokonce se seznámit s některými sbírkovými předměty vztahujícími se k této osobnosti.

SETKÁNÍ S JIŘÍM WOLKEREM

délka programu: 60–90 minut

cílová skupina: 6.–9. ročník ZŠ, SŠ

Jiří Wolker využíval platformu umělecké skupiny Devětsil, ve které našel podobně zaměřené osobnosti, pro vyjádření k tehdejší sociální situaci. V programu se podíváme na Wolkera nejen jako na slavného a známého básníka a prostějovského rodáka, ale pokusíme si ho přiblížit i jako člověka, který se potýkal se stejnými každodenními starostmi a problémy jako mají dnešní dospívající. 

cena programu: 30 Kč / žák, doprovod zdarma