lakomyj – MGP

Author: lakomyj

Home / lakomyj
„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

inv. číslo 300 383, 300 384, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie Na pohřebišti ze starší doby železné v Seloutkách se podařilo objevit barevně vypalovanou a malovanou keramiku, nazývanou „pravěký porcelán“. Vyráběna byla patrně ve specializovaných dílnách na střední Moravě. Výběr barev (bílé, červené a černé) včetně vzorů z nich vytvořených, podléhal pravděpodobně nám již neznámým symbolickým pravidlům. ...

Kalamář Jiřího Wolkera

Kalamář Jiřího Wolkera

inv. č. 26536, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Literární památky, Jiří Wolker Litinový kalamář se dvěma nádobkami na inkoust patřil k důležitému předmětu, který měl Jiří Wolker na psacím stole ve svém pokoji. Pravděpodobně ho dostal od svých rodičů a byl mu pomocníkem při psaní školních prací, básní, povídek, dopisů a jiných textů. Do sbírek...

Milodary z mohylových hrobů

Milodary z mohylových hrobů

inv. číslo 40361, 40357, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie Mezi unikátní archeologické památky Prostějovska, které můžeme dodnes spatřit v terénu, patří mohylová pohřebiště lidu kultury s nálevkovitými poháry, tzv. mohylníky z pozdní doby kamenné. Oválné mohyly dlouhé několik metrů byly navršeny z kamenů a hlíny nad hroby mrtvých. Lidská těla byla ukládána ve skrčené poloze nebo spálena a do hrobu byl...

Vlčí mák jako inspirace hanáckého kroje

inv. č. 041987/1-3, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika Herbářová položka pochází z herbáře pátera Františka Starého. Kdo by neznal vlčí mák alias Papaver rhoeas L. Křehké červené květy vlčího máku září do daleka a strhnou na sebe pozornost, ať už rostou kdekoli. Snad i proto květ vlčího máku vždy inspiroval umělce různých oborů a do dnes jsou květinové vzory oblíbeným prvkem nejen módních tvůrců. Lidé...

List z herbáře Františka Starého

List z herbáře Františka Starého

Inventární číslo 041909/1-3, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika Herbářová položka Lycopodium clavatun L., neboli plavuň obecná či vidlačka se řadí mezi evolučně nejstarší rostliny, přičemž  velké množství druhů plavuní žilo již v prvohorách. Herbářová položka s datem sběru 20. 9. 1947 patří mezi nejstarší sbírkové předměty Muzea a galerie v Prostějově v podsbírce Botaniky....

Protokoly velkého senátu královské apelace z roku 1689

Protokoly velkého senátu královské apelace z roku 1689

kat. č.: -, inv. č.: – ; sbírka Muzeum a galerie v Prostějově, podsbírka Písemnosti a staré tisky  Ignác Karel ze Šternberka se narodil roku 1640 jako nejmladší syn Františka Karla ze Šternberka a zemřel 6. března 1700. Jeho otec padl při obléhání Prahy švédským vojskem roku 1648. Roku 1661 byl spolu se svými staršími bratry Václavem Vojtěchem a Janem Norbertem povýšen do hraběcího stavu....

Pamflet Židé provokují!

Pamflet Židé provokují!

kat. č.: PT/B 628, inv. č.: 34669, sbírka Muzeum a galerie v Prostějově, podsbírka Písemnosti a staré tisky  V době druhé republiky (od 1. října 1938 do 15. března 1939), která vznikla po Mnichovské dohodě na troskách československého státu, vzrůstaly ve společnosti protižidovské a antisemitské nálady. To byl případ i Prostějova, kde žila silná a majetná židovská komunita. Již 22. října 1938 hlásil...

Svatá Markéta s drakem

kat. č. Oj 40, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Etnografie Svatá Markéta žila koncem 3. století ve městě Antiochii v dnešní Sýrii. V mládí se stala křesťankou a v reakci na to ji její otec, který byl pohanským veleknězem, zavrhl a vyhnal z domu. Odmítla se provdat za římského prefekta, kvůli přijetí křesťanství ji mučili a nakonec sťali. Ve vězení se jí zjevil satan v podobě draka, který je jejím...

  • 1
  • 2
  • 9