Project Category: Archeologie

Home / Archeologie
Archeologie Hostýna. APSM, sv. 19 

Archeologie Hostýna. APSM, sv. 19 

Parma, D., 2012  Publikace rekapitulující archeologické výzkumy na Hostýně a současný názor na ně má 61 stran textu, 40 barevných nebo černobílých obrázků, plánků a map. Anglické resumé. Cena 95 Kč.

Kostely a sakrální stavby v Litovli

Kostely a sakrální stavby v Litovli

APSM, sv. 17 Šlézar, P., 2008  Kostel s. Filipa a Jakuba, farní kostel sv. Marka, dům řádu sv. Ducha a kaple sv. Josefa jsou nejstarší sakrální stavby v Litovli. Publikace obsahuje shrnutí nejnovějších poznatků získaných na základě záchranných archeologických výzkumů. Rozsah 75 stran textu, barevné obrázky. Anglicky resumé. Cena 60 Kč.

Předmostí

Předmostí

APSM, sv. 11. Svoboda, J. A., 2006  Lokalita lovců mamutů na předměstí Přerova, popis jednotlivých archeologických situací a jejich dějiny výzkumu, dále nastínění paleolitického života, ukázka pracovních nástrojů a umění. Rozsah 55 stran textu, 31 čb. a barevných obrázků. Anglické resumé. 2. přepracované vydání. Cena: 50 Kč