MGP jde k vám – MGP

Project Category: MGP jde k vám

Home / MGP jde k vám
Perníková forma husar

Perníková forma husar

inv. č. 11493, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Etnografie Doložená výroba perníků v českých zemích pochází z počátku 14. století. Perníkářských mistrů bylo málo a tak se sdružovali do společných cechů s pekaři, koláčníky nebo mlynáři. Husitské hnutí perníkářství nepřálo. A to zejména v souvislosti s hazardními hrami – o perník se hrávalo v kostky. Perník byl luxusní zboží...

Oboly mrtvých

Oboly mrtvých

inv. č. 219490 – 219495, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Archeologická Na Prostějovsku je zatím známo několik mladohradištních pohřebišť z 11. století. Mrtví na těchto nekropolích byli ukládáni do hrobů v řadách v natažené poloze na zádech. Specifickým předmětem přikládaným mrtvým byly drobné stříbrné mince. Nejčastěji se nacházejí v ústech či dlani zemřelého, případně také na hrudi nebožtíka....

Zlomek zvonu z farního chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

Zlomek zvonu z farního chrámu Povýšení sv. Kříže v Prostějově

inv. č. 007615, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Uměleckoprůmyslové práce Nedostatek barevných kovů vedl za první světové války k rekvizicím zvonů. V roce 1915 byl proveden jejich soupis a fotodokumentace. První kolo rekvizic bylo zahájeno v srpnu 1916, vyhnuly se mu historicky hodnotné zvony, odlité do roku 1700. Zlomek zvonu, který je součástí sbírek MGP padl za...

Vysoké jízdní kolo firmy Jan Kohout

Vysoké jízdní kolo firmy Jan Kohout

inv. č. 018 842, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Uměleckoprůmyslové práce Roku 1879 přijel k majiteli továrny na stroje Janu Kohoutovi na pražský Smíchov Angličan William Crowl s vysokým jízdním kolem značky Excelsior. Kohout a jeho synové se pro kolo nadchli a začali vyrábět vlastní stroje. Řídit vysoké kolo značky Kohout nebyla žádná hračka – vážilo 25...

Lípa jako český národní strom

Lípa jako český národní strom

inv. č. 28664/1, 28664/2, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika Lípa je rozšířená po celém mírném pásu severní polokoule, kde se vyskytuje asi 30 až 40 druhů. V České republice jsou původní jen dva druhy, lípa malolistá neboli srdčitá (Tilia cordata) a lípa velkolistá (Tilia platyphyllos). Zástupce obou druhů je možné nalézt v herbáři, který...

Ústřice z mořské pláže u Hluchova

Ústřice z mořské pláže u Hluchova

Inv. č. 139622, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Paleozoologie Ústřice jsou skupinou mořských mlžů, která se v mořích objevila v triasu (druhohory) a zůstala až do dneška. Proto je můžeme najít nejen jako chutné mořské plody na talířích labužníků, ale také v usazených horninách z mladších třetihor. Tam potěší především paleontology, protože masivní zprohýbaná schránka jim pomáhala přežít...

Střelecký terč Athéna a Prostějov

Střelecký terč Athéna a Prostějov

inv. č. 4292, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická Motiv, který na střeleckém terči vidíme, působí vznešeně a pro Prostějov velmi příznivě. Vždyť na něj dohlíží samotná bohyně moudrosti Athéna. Veduta Prostějova je pohledem na město ze severovýchodu. Bohyně Athéna má stylizovaný antický oděv. Protože byla také bohyně spravedlivé války, má na sobě koženou...

Kropenka

Kropenka

inv. č. 16938, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Etnografie Fajánsová kropenka pochází ze slovenské manufaktury v Holíči. Tu založil v roce 1743 manžel Marie Terezie František I. Štěpán Lotrinský. Císařsko-královská továrna na majolikové nádobí v Holíči byla první svého druhu v rakouské monarchii a fungovala do roku 1827. Bíle glazovaná figurka polo klečící sv. Veroniky s dekorem malovaným v muflových...

„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

inv. číslo 300 383, 300 384, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie Na pohřebišti ze starší doby železné v Seloutkách se podařilo objevit barevně vypalovanou a malovanou keramiku, nazývanou „pravěký porcelán“. Vyráběna byla patrně ve specializovaných dílnách na střední Moravě. Výběr barev (bílé, červené a černé) včetně vzorů z nich vytvořených, podléhal pravděpodobně nám již neznámým symbolickým pravidlům. ...

Kalamář Jiřího Wolkera

Kalamář Jiřího Wolkera

inv. č. 26536, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Literární památky, Jiří Wolker Litinový kalamář se dvěma nádobkami na inkoust patřil k důležitému předmětu, který měl Jiří Wolker na psacím stole ve svém pokoji. Pravděpodobně ho dostal od svých rodičů a byl mu pomocníkem při psaní školních prací, básní, povídek, dopisů a jiných textů. Do sbírek...

  • 1
  • 2
  • 4