Project Category: MGP jde k vám

Home / MGP jde k vám
„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

„Pravěký porcelán“ ze Seloutek

inv. číslo 300 383, 300 384, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie Na pohřebišti ze starší doby železné v Seloutkách se podařilo objevit barevně vypalovanou a malovanou keramiku, nazývanou „pravěký porcelán“. Vyráběna byla patrně ve specializovaných dílnách na střední Moravě. Výběr barev (bílé, červené a černé) včetně vzorů z nich vytvořených, podléhal pravděpodobně nám již neznámým symbolickým pravidlům. Spolu s další hrobovou keramikou byly malované nádoby přikládány do komorových hrobů jen výše...

Milodary z mohylových hrobů

Milodary z mohylových hrobů

inv. číslo 40361, 40357, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka archeologie Mezi unikátní archeologické památky Prostějovska, které můžeme dodnes spatřit v terénu, patří mohylová pohřebiště lidu kultury s nálevkovitými poháry, tzv. mohylníky z pozdní doby kamenné. Oválné mohyly dlouhé několik metrů byly navršeny z kamenů a hlíny nad hroby mrtvých. Lidská těla byla ukládána ve skrčené poloze nebo spálena a do hrobu byl...

Vlčí mák jako inspirace hanáckého kroje

inv. č. 041987/1-3, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika Herbářová položka pochází z herbáře pátera Františka Starého. Kdo by neznal vlčí mák alias Papaver rhoeas L. Křehké červené květy vlčího máku září do daleka a strhnou na sebe pozornost, ať už rostou kdekoli. Snad i proto květ vlčího máku vždy inspiroval umělce různých oborů a do dnes jsou květinové vzory oblíbeným prvkem nejen módních tvůrců. Lidé...

List z herbáře Františka Starého

List z herbáře Františka Starého

Inventární číslo 041909/1-3, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Botanika Herbářová položka Lycopodium clavatun L., neboli plavuň obecná či vidlačka se řadí mezi evolučně nejstarší rostliny, přičemž  velké množství druhů plavuní žilo již v prvohorách. Herbářová položka s datem sběru 20. 9. 1947 patří mezi nejstarší sbírkové předměty Muzea a galerie v Prostějově v podsbírce Botaniky....

Protokoly velkého senátu královské apelace z roku 1689

Protokoly velkého senátu královské apelace z roku 1689

kat. č.: -, inv. č.: – ; sbírka Muzeum a galerie v Prostějově, podsbírka Písemnosti a staré tisky  Ignác Karel ze Šternberka se narodil roku 1640 jako nejmladší syn Františka Karla ze Šternberka a zemřel 6. března 1700. Jeho otec padl při obléhání Prahy švédským vojskem roku 1648. Roku 1661 byl spolu se svými staršími bratry Václavem Vojtěchem a Janem Norbertem povýšen do hraběcího stavu....

Pamflet Židé provokují!

Pamflet Židé provokují!

kat. č.: PT/B 628, inv. č.: 34669, sbírka Muzeum a galerie v Prostějově, podsbírka Písemnosti a staré tisky  V době druhé republiky (od 1. října 1938 do 15. března 1939), která vznikla po Mnichovské dohodě na troskách československého státu, vzrůstaly ve společnosti protižidovské a antisemitské nálady. To byl případ i Prostějova, kde žila silná a majetná židovská komunita. Již 22. října 1938 hlásil...

Svatá Markéta s drakem

kat. č. Oj 40, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Etnografie Svatá Markéta žila koncem 3. století ve městě Antiochii v dnešní Sýrii. V mládí se stala křesťankou a v reakci na to ji její otec, který byl pohanským veleknězem, zavrhl a vyhnal z domu. Odmítla se provdat za římského prefekta, kvůli přijetí křesťanství ji mučili a nakonec sťali. Ve vězení se jí zjevil satan v podobě draka, který je jejím...

Schránka z kříže Franze Mazala

kat. č. Fc 223, sbírka muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Užité umění      Z hřbitovního kříže, jehož podobu si můžeme jen představovat, se dochovala malovaná kovová schránka. Jako svědek doby pohřbívání první poloviny 19. století nás přenese do roku 1814. Německy psaný text nás informuje: „Tady je pohřben Franz Mazal, mladík 23 let v Pánu zesnul 2. února 1814. Ó milí rodiče žijte blaze a nezapomeňte na...

Pražský groš Ludvíka Jagellonského

Pražský groš Ludvíka Jagellonského

Inv. č. Num 239. sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Numizmatická Pražský groš je typ mince, jejíž ražbu zahájil v roce 1300 Václav II. a která byla od této doby nepřetržitě ražena (s výjimkou husitských válek) až do roku 1547. Mince inspirovala svým typem i okolní země, například se razily ještě v Míšni. Nebyly však tak hodnotné a jejich kurz k pražskému...

Cechovní obraz prostějovských pekařů

Cechovní obraz prostějovských pekařů

Inv. č. 12903, sbírka Muzea a galerie v Prostějově, podsbírka Historická Vyřezávaný obraz ze dřeva pekařského cechu z Prostějova je jednou z nejstarších cechovních památek v Muzeu a galerii v Prostějově. Na konci 19. století (tedy v době, kdy už cechy neexistovaly) o něm bylo napsáno, že je to dar ruského cara. Ano, stylizovaný dvouhlavý černý orel na červeném poli může skutečně evokovat i ruského dvouhlavého orla. Ovšem je velmi málo pravděpodobné,...