Project Category: Dějiny umění

Home / Dějiny umění
Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915)

Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915)

Perůtka, M., 2003  Katalog k výstavě představuje v základních datech profil tvorby a biografie moravského rodáka Antona Hanaka – zakladatele rakouského moderního sochařství. Součástí je obrazový katalog, provázený interpretací jednotlivých děl, zastoupených převážně ve sbírkách Muzea Prostějovska, Muzea umění v Olomouci a Slezského zemského muzea v Opavě. Němec. résumé.  Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah...

Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939

Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939

Ševčík, V. – Manoušková, Z., 2006  Kniha reflektuje v základních údajích u příležitosti 125. výročí narození malíře Rudolfa Vejrycha dílčí údobí vývoje jeho malířské tvorby s odkazem na bohatý katalog s barevnými obrázky.  Vydalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži za přispění Muzea Prostějovska v Prostějově, Městské galerie v Litomyšli, Oblastního muzea v Děčíně a rodiny Rudolfa...

Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). 

Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). 

Pospíšil, Z., 2005  Kniha překládá výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného předně od 70. do 90. let 20. století badatelskými týmy v Praze a Nitře. Sociosémiotika postihuje při interpretaci uměleckého díla na základě jeho znakové struktury nejen jeho význam, ale zabývá se také sociální podmíněností znakového významu, a proměnou interpretace těchto znakových významů ve společenském vědomí...