Project Category: Dějiny umění

Home / Dějiny umění
Miroslav Wagner. Kresby a pastely

Miroslav Wagner. Kresby a pastely

Miroslav Wagner je autorem, který svou soustředěnou a celoživotní prací vytvořil několik početných i méně početných souborů zpracovaných rozdílnými technikami. Celou jeho tvorbu spojuje nápadně citlivá práce s materiálem, především patrný vztah k papíru a písmu uplatňujícímu se také ve vztahu ke grafickému designu, ilustraci a typografii. Katalog byl vydán při příležitosti uskutečnění výstavy v...

Fotoateliér Ševčík Prostějov

Fotoateliér Ševčík Prostějov

Václav a Františka Ševčíkovi: ateliérní fotografie1927–1975 Václav Ševčík ml., Karel Tabery, 2011 Fotografická publikace shrnuje tvorbu významného prostějovského fotografického závodu Václava a Františky Ševčíkových. Připomíná zejména portrétní produkci ateliéru z období 20.–50. let 20. století. Rozsah 95 stran. ISBN 978-80-254-8918-5 Cena 130,- brožovaná / 170,- pevná vazba.

Momenty růstu, sochařské dílo Hany Wichterlové

Momenty růstu, sochařské dílo Hany Wichterlové

kolektiv autorů, 2013 Publikace vydaná při příležitosti autorčiny výstavy představuje soubor textů věnujících se několika pohledům na její tvorbu. Textová část je doplněna fotografiemi uměleckých děl. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově Rozsah 55 stran. ISBN 978-80-85015-63-8 Cena 125 Kč.

Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915)

Anton Hanak. Sochařské dílo z moravských a slezských sbírek (1900 – 1915)

Perůtka, Marek, 2003  Katalog k výstavě představuje v základních datech profil tvorby a biografie moravského rodáka Antona Hanaka – zakladatele rakouského moderního sochařství. Součástí je obrazový katalog, provázený interpretací jednotlivých děl, zastoupených převážně ve sbírkách Muzea Prostějovska, Muzea umění v Olomouci a Slezského zemského muzea v Opavě. Němec. résumé.  Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah...

Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939

Malíř Rudolf Vejrych 1882–1939

Ševčík, V. – Manoušková, Z., 2006  Kniha reflektuje v základních údajích u příležitosti 125. výročí narození malíře Rudolfa Vejrycha dílčí údobí vývoje jeho malířské tvorby s odkazem na bohatý katalog s barevnými obrázky.  Vydalo Muzeum Kroměřížska v Kroměříži za přispění Muzea Prostějovska v Prostějově, Městské galerie v Litomyšli, Oblastního muzea v Děčíně a rodiny Rudolfa...

Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). 

Sociosémiotika umělecké komunikace (česko-slovenská varianta). 

Pospíšil, Z., 2005  Kniha překládá výsledky komunikativně-sémiotického výzkumu umění, realizovaného předně od 70. do 90. let 20. století badatelskými týmy v Praze a Nitře. Sociosémiotika postihuje při interpretaci uměleckého díla na základě jeho znakové struktury nejen jeho význam, ale zabývá se také sociální podmíněností znakového významu, a proměnou interpretace těchto znakových významů ve společenském vědomí...