Historie – MGP

Project Category: Historie

Home / Historie
Jiří Wolker. Básník, co miloval život.

Jiří Wolker. Básník, co miloval život.

Sborník: kolektiv autorů V souvislosti s připomínkou 100. výročí úmrtí prostějovského básníka Jiřího Wolkera, představuje publikace – sborník, nové poznatky o básníkově životě a díle. Obsahuje odborné příspěvky, přehledy věnující se Wolkerově sbírce uložené v Muzeu a galerii v Prostějově a bohatou obrazovou přílohu. Mimo jiné prezentuje zdigitalizované sbírkové předměty z básníkovy podsbírky, které se z důvodu jejich křehkosti běžně nevystavují....

Karel Dostál-Lutinov. Sto let po smrti 1923–2023

Karel Dostál-Lutinov. Sto let po smrti 1923–2023

Pavel Marek, Václav Marek Publikace podrobně shrnuje život a působení významného prostějovského rodáka Karla Dostála-Lutinova, který je považován za jednoho ze zakladatelů Katolické moderny. Svou horlivou publikační činností i podporou umělecké tvorby zanechal hlubokou stopu v Prostějově, ale vešel ve známost a povědomí i daleko za jeho hranicemi. Vydalo Muzeum a galerie v Prostějově, p....

Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje

Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje

kolektiv autorů, 2016  Smyslem knihy je populární a přístupnou formou představit pomocí nejcennějších předmětů sbírky Olomouckého kraje. Čtenář na jednom místě najde sumář pokladů ukrytých v muzeích a knihovně. Kniha s fotografiemi sbírkových předmětů obsahuje také příběhy k jednotlivým nálezům, jejich užitnou hodnotou, zasazení do dobového kontextu a další zajímavosti. Autory těchto textů jsou odborní...

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci

Kupčík Ivan, 2010  Výpravná publikace představuje vzácný rukopisný atlas portolánových map ze druhé poloviny 16. století uchovávaný Vědeckou knihovnou v Olomouci. Středověké portolány byly původně určeny pro navigaci a plavbu podél pobřeží Středozemního moře a evropského pobřeží Atlantského oceánu. Od poloviny 15. století ovšem svou původní funkci ztrácejí a z atlasů se stávají především vyhledávaná...

Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998

Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998

Marek, P. ed. 2000  Výběr z referátů přednesených na konferenci věnované osobnosti Karla Dostála-Lutinova a dalším představitelům české Katolické moderny, které charakterizují jejich literární dílo i umělecké, sociální a církevní hnutí na přelomu 19. a 20. století.  Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově a Univerzita Palackého v Olomouci. Rozsah 115 stran, ISBN 80-86276-04-X. Cena 20 Kč

Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.)

Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.)

Kokojanová, M. ed., 1996  Sborník ze stejnojmenné konference konané v Prostějově r. 1995. Předmětem jednání historiků z ČR, Rakouska, Slovenska, Polska a Německa se stala města, jež na počátku novověku zaujala společensky i hospodářsky pozoruhodnou roli hlavního sídla významného feudála. Prostějov se do této kategorie řadil od konce 15. do poč. 17. století. Vydalo Muzeum...

Národnostní problémy v historii měst

Národnostní problémy v historii měst

Kokojanová, M. ed., 1993  Sborník ze stejnojmenné konference uskutečněné v Prostějově r. 1992. Konference připomenula sté výročí trvalé české správy Prostějova a přiblížila význam této skutečnosti pro rozvoj moderního Prostějova. Umožnila také porovnat, jak řešila soužití různých národností jiná města Čech, Moravy a Slezska. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 228 stran. Cena 20 Kč

  • 1
  • 2