Project Category: Historie

Home / Historie
Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje

Svědkové starých časů: 111 unikátů ze sbírek Olomouckého kraje

kolektiv autorů, 2016  Smyslem knihy je populární a přístupnou formou představit pomocí nejcennějších předmětů sbírky Olomouckého kraje. Čtenář na jednom místě najde sumář pokladů ukrytých v muzeích a knihovně. Kniha s fotografiemi sbírkových předmětů obsahuje také příběhy k jednotlivým nálezům, jejich užitnou hodnotou, zasazení do dobového kontextu a další zajímavosti. Autory těchto textů jsou odborní...

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci

Portolánový atlas Jaume Olivese (1563) ve Vědecké knihovně v Olomouci

Kupčík Ivan, 2010  Výpravná publikace představuje vzácný rukopisný atlas portolánových map ze druhé poloviny 16. století uchovávaný Vědeckou knihovnou v Olomouci. Středověké portolány byly původně určeny pro navigaci a plavbu podél pobřeží Středozemního moře a evropského pobřeží Atlantského oceánu. Od poloviny 15. století ovšem svou původní funkci ztrácejí a z atlasů se stávají především vyhledávaná...

Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998

Česká Katolická moderna. Sborník z konference konané dne 10. 11. 1998

Marek, P. ed. 2000  Výběr z referátů přednesených na konferenci věnované osobnosti Karla Dostála-Lutinova a dalším představitelům české Katolické moderny, které charakterizují jejich literární dílo i umělecké, sociální a církevní hnutí na přelomu 19. a 20. století.  Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově a Univerzita Palackého v Olomouci. Rozsah 115 stran, ISBN 80-86276-04-X. Cena 20 Kč

Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.)

Měšťané, šlechta a duchovenstvo v rezidenčních městech raného novověku (16-18. stol.)

Kokojanová, M. ed., 1996  Sborník ze stejnojmenné konference konané v Prostějově r. 1995. Předmětem jednání historiků z ČR, Rakouska, Slovenska, Polska a Německa se stala města, jež na počátku novověku zaujala společensky i hospodářsky pozoruhodnou roli hlavního sídla významného feudála. Prostějov se do této kategorie řadil od konce 15. do poč. 17. století. Vydalo Muzeum...

Národnostní problémy v historii měst

Národnostní problémy v historii měst

Kokojanová, M. ed., 1993  Sborník ze stejnojmenné konference uskutečněné v Prostějově r. 1992. Konference připomenula sté výročí trvalé české správy Prostějova a přiblížila význam této skutečnosti pro rozvoj moderního Prostějova. Umožnila také porovnat, jak řešila soužití různých národností jiná města Čech, Moravy a Slezska. Vydalo Muzeum Prostějovska v Prostějově. Rozsah 228 stran. Cena 20 Kč

Automobilka Wikov: síla–jistota–krása

Automobilka Wikov: síla–jistota–krása

Kvapilová Nováková, M., 2010  Publikace reflektuje svébytnou éru prvorepublikové výroby automobilů zn. Wikov v Prostějově. Postihuje historii podniku a automobilky, koncepci, technické parametry a design typových řad vyráběných vozů i prototypů. Zároveň představuje osvícené donační a stavitelské aktivity jeho zakladatelů a industriální architekturu areálu. Kniha zahrnuje obsáhlý soupis pramenů a literatury.  Vydalo Muzeum Prostějovska v...